Vitajte na stránke EcoFemina s.r.o.

     Firma EcoFemina s.r.o. vznikla v roku 2003 s cieľom zabezpečovať údržbu zelene v meste Lučenec. Predmetom podnikania spoločnosti sú najmä sadové a parkové úpravy ako napríklad kosenie, hrabanie, orezávky a výruby stromov, kríkov, výsadba stromov a kvetov, práce so zdvíhacou plošinou a odvoz rastlinného odpadu.

     V roku 2005 spoločnosť rozšírila svoju činnosť vybudovaním malopredajne ,,Záhradné centrum", ktoré sa zaoberá predovšetkým predajom okrasných a ovocných drevín. Koncom roka 2014 bolo záhradné centrum predané novému majiteľovi.